Kwota kredytu: 280.000 zł

Środki własne: 30.000 zł

Okres kredytowania: 25 lat

Typ rat: stałe

Czas na następony krok.

Teraz bank sprawdzi kredytowaną nieruchomość lub inne zabezpieczenie kredytu.

Pozwolenie na użytkowanie

Wypis z rejsetru gruntów

Odpis Księgi Wieczystej

Dokumentacja techniczna

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla wybranych banków: 399 zł (brutto)

Usługę zapewnia Emmerson Evaluation Sp. z o.o.