Kwota kredytu: 280.000 zł

Środki własne: 30.000 zł

Okres kredytowania: 25 lat

Typ rat: stałe

Czas na następony krok.

Teraz bank sprawdzi kredytowaną nieruchomość lub inne zabezpieczenie kredytu.

Pozwolenie na użytkowanie

Wypis z rejsetru gruntów

Odpis Księgi Wieczystej

Dokumentacja techniczna

Inwentaryzajca (zestawienie powierzchni pomieszczeń)