Kwota kredytu: 280.000 zł

Środki własne: 30.000 zł

Okres kredytowania: 25 lat

Typ rat: stałe

Gratulujemy! Wypełniłeś już wniosek kredytowy, teraz czas na dodatkowe dokumenty.

Dowód osobisty/Paszport

Umowa przedwstępna

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Druki zaświadczeń o zatrudnieniu

Odpis księgi wieczystej